ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Installation View, GENG Jianyi” The Window's World” 2008
Image From:
1. Queen LiLi 's Garden
BIRDHEAD,CHEN Xiaoyun,GENG Jianyi,LIANG Yue,SUN Xun,YANG Fudong

Installation View, GENG Jianyi” The Window's World” 2008 1,217.0KB