ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Installation View, From Left: GENG Jianyi” The Window's World” 2008, YANG Fudong” International Hotel”2010
Image From:
1. Queen LiLi 's Garden
BIRDHEAD,CHEN Xiaoyun,GENG Jianyi,LIANG Yue,SUN Xun,YANG Fudong

Installation View, From Left: GENG Jianyi” The Window's World” 2008, YANG Fudong” International Hotel”2010 1,384.5KB